Usługi komercyjne -

ORTOPTYKA

Usługi komercyjne

Diagnoza ortoptyczna (45 min) 100 zł
Ćwiczenia ortoptyczne (30 min) 60 zł