Usługi komercyjne -

Otolaryngolog/Audiolog

Usługi komercyjne

Konsultacja lekarska 130 zł
Audiometria tonalna 50 zł
Tympanometria 50 zł
Audiometria tonalna + tympanometria 80 zł
Audiom. tonalna + tympanometria + konsultacja lekarska 190 zł
Otoemisja 50 zł
Otoemisja + konsultacja lekarska 170 zł
ABR + opis 150 zł
ABR + opis + konsultacja lekarska 250 zł