Zasady korzystania z usług -

Zasady korzystania z usług

Regulamin płatnych zajęć grupowych oraz pakietów .pdf
Zasady odwoływania zajęć świadczonych w ramach umowy z NFZ .pdf