Usługi komercyjne -

Integracja sensoryczna

Usługi komercyjne

Integracja sensoryczna (SI) - diagnoza (3 spotkania + omówienie) 320 zł
Integracja sensoryczna (SI) - terapia 90 zł