Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow -

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Kadra > Specjaliści

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe "Wczesna interwencja terapeutyczna: pomoc dziecku i rodzinie". Od 2006 roku zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem terapii słuchu i mowy małych dzieci z uszkodzonym słuchem. W ostatnim czasie prowadzę również diagnozę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem metody Neuroflow.

Aneta Sączek

diagnosta i terapeuta centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek logopedia z audiologią) oraz CKZiU w Warszawie (protetyk słuchu). Ukończyłam również Studium Obiektywnych Badań Słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Obecnie zajmuję się przede wszystkim badaniami słuchu u dzieci i dorosłych oraz prowadzę diagnozę i terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem metody Neuroflow ATS®. W swojej pracy stawiam na interdyscyplinarne podejście zarówno w kwestii diagnozy, jak i terapii zaburzeń słuchu i mowy.