Logopedzi -

Logopedzi

Kadra > Specjaliści

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Magdalena Kucharczyk

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno logopedy, jak i pedagoga, w przedszkolach, placówkach integracyjnych, prywatnych i publicznych oraz w poradniach terapeutycznych. Ogromną radością jest dla mnie możliwość pomagania swoim małym pacjentom w przezwyciężaniu trudności, na jakie natrafiają w zdobywaniu świata, jego rozumieniu i poznawaniu. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami rozumiejąc ich troskę. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach oraz szkoleniach.

Izabela Rojek

logopeda

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna – Surdopedagogika oraz studiów drugiego stopnia: Pedagogika – Logopedia.
W Poradni prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu Surdopedagogiki oraz Logopedii.
Interesuję się całościowym podejściem do rozwoju dziecka. Obecnie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach (m. in. z zakresu terapii ręki, symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania oraz sensoplastyki).

Katarzyna Wałowska

logopeda, neurologopeda

Ukończyła studia I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach – Logopedia z audiologią i Logopedia. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku - Neurologopedia ogólna i dziecięca na Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Terapii Autyzmu w Łodzi –Navicula, Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz poradni foniatrycznej i przedszkolu terapeutycznym. Specjalizuje się w diagnozie i terapii w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji głosek, afazji dziecięcej, jąkaniu, dysartrii w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego, dysfonii neurogennej, dysfagii (zaburzenia połykania), autyzmie, mutyzmie, zaburzeniach mowy w oligofrenii, trudności w uczeniu się (czytaniu i pisaniu). W codziennej praktyce zawodowej poszerza świadomość wśród rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki logopedycznej, terapii zajęciowej osób ze spektrum autyzmu oraz zagadnień dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju.
Ukończyła kursy związane z multidyscyplinarną diagnozą i terapią autyzmu oraz jąkania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami i problemami w komunikacji. Charakteryzuje ją natura badacza i każdy pacjent jest dla niej wyzwaniem. W swoich działaniach terapeutycznych zawsze stara się patrzeć na jego problemy z różnych perspektyw i udzielać mu adekwatnej pomocy.

Barbara Więcek

logopeda

Z dziećmi z wadą słuchu pracuje od 29 lat. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną ze specjalnością Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Neurologopedię na Studiach Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpię mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubię. Odpoczywam przy Mozarcie, Beatlesach i zbieraniu bursztynów.