Logopedzi -

Logopedzi

Kadra > Specjaliści

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Magdalena Kucharczyk

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno logopedy, jak i pedagoga, w przedszkolach, placówkach integracyjnych, prywatnych i publicznych oraz w poradniach terapeutycznych. Ogromną radością jest dla mnie możliwość pomagania swoim małym pacjentom w przezwyciężaniu trudności, na jakie natrafiają w zdobywaniu świata, jego rozumieniu i poznawaniu. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami rozumiejąc ich troskę. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach oraz szkoleniach.

Izabela Rojek

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna-surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Obecnie pracuję w państwowym przedszkolu jako nauczyciel wspomagający, a także kończę studia na kierunku pedagogika-logopedia. Interesuję się rozwojem dziecka w szczególności mowy. W wolnym czasie czytam książki oraz chodzę na długie spacery.

Barbara Więcek

logopeda

Z dziećmi z wadą słuchu pracuje od 29 lat. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną ze specjalnością Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Neurologopedię na Studiach Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpię mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubię. Odpoczywam przy Mozarcie, Beatlesach i zbieraniu bursztynów.