Logorytmika -

Logorytmika

Oferta

LOGORYTMIKA – bardzo ważnym uzupełnieniem indywidualnej terapii logopedycznej jest logorytmika. Są to zajęcia grupowe, podczas których dzieci uczą się różnicowania podstawowych cech dźwięku, celowej reakcji na usłyszany dźwięk, różnicowania dźwięków, poruszania się w rytm muzyki, śpiewania piosenek oraz rytmizacji mowy. Zajęcia prowadzone są przez logopedów.