Diagnoza oraz terapia neuropsychologiczna -

Diagnoza oraz terapia neuropsychologiczna

Oferta

Kiedy dziecko (od okresu niemowlęcego do wieku szkolnego):
  • Ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego
  • Ma zaburzenie mowy
  • Ma deficyt uwagi i procesów uczenia się
  • Ma całościowe zaburzenie rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
  • Ma specyficzne trudności szkolne
 
Dorośli:
  • Po udarach
  • Po uszkodzeniach mózgu
  • Przy podejrzeniu zespołów otępiennych
  • Przy zaburzeniach emocjonalnych, np. w depresji
 
Cel diagnozy oraz terapii:
Celem badania neuropsychologicznego jest ocena funkcji poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych, stwierdzenie ich głębokości i ewentualnego związku z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także zaplanowanie terapii i form stymulacji rozwoju dziecka.
Przeprowadzane przez dyplomowanego neuropsychologa – psychologa klinicznego

Serdecznie zapraszamy!