Tomatis -

Tomatis

Oferta

TERAPIA METODĄ TOMATISA

Co to jest Metoda TOMATISA®?

Metoda TOMATISA® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu TOMATISA® i tym samym pobudzenia ucha.
http://www.youtube.com/watch?v=8qsTBzabYa0

Na czym polega ta metoda / trening słuchowy?
Tomatis Efekt 3D

Przygotowanie do pierwszej wizyty: Zgłaszając się na test kwalifikacyjny prosimy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące pacjenta np. książeczkę zdrowia (dotyczy także dorosłych), badania: EEG, słuchu, TK itp. Dokumenty wystawione przez przedszkole, szkołę, PPP lub innych specjalistów w tym także lekarzy. Dodatkowo wszystkich rodziców i opiekunów prosimy o wypełnienie wywiadu do terapii. Po przeprowadzeniu testów odsłuchowych, przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem lub opiekunem pacjenta.
Czas wizyty – testu kwalifikacyjnego / kontrolnego: od 45 minut – 1h 30 minut Przed rozpoczęciem terapii wykonywany jest test kwalifikacyjny – test uwagi i lateralizacji słuchowej oraz dodatkowe testy m.in. test rozdzielnousznego słyszenia, wybrane testy zaburzeń słuchu centralnego. Jeśli pacjentem jest dziecko, dodatkowo przeprowadzany jest wywiad o rozwoju dziecka do 1 roku życia oraz przebytych przez niego chorobach w wieku późniejszym. Istnieją wyjątki, kiedy nie można przeprowadzić testu kwalifikacyjnego, ale można bezpiecznie dobrać program.

Informacje podstawowe: Pacjent 2 godziny dziennie (bywają odstępstwa) słucha specjalnie dobranego materiału muzycznego, który jest odtwarzany przez specjalistyczne urządzenie. Trening składa się z dwóch lub trzech nierozłącznych etapów, które dzieli 4-8 tygodniowa przerwa (np. I etap 20-30h). W trakcie przerwy miedzy etapami wykonywany jest test kontrolny.
Każdy pacjent ma dobierany indywidualny program terapii!

Trening prowadzi wykwalifikowany terapeuta – Pani Katarzyna Stefańska-Figat - neurologopeda, teraputa metody Tomatisa, Johansena, Warnkego.

Więcej informacji na: http://www.pzg.waw.pl/tomatis.php
Tomatis