Otolaryngologia -

Otolaryngologia

Oferta

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA - zajmuje się: diagnostyką, leczeniem i profilaktyką m.in.:
 • chorób nosa,
 • chorób gardła,
 • chorób uszu,
 • chorób zatok,
 • głuchoty,
 • zaburzeń węchu,
 • zaburzeń słuchu.

BADANIA SŁUCHU – można je wykonać u dzieci w każdym wieku, również u noworodków, profilaktycznie lub gdy zaistnieje podejrzenie wady słuchu. Badania dzieli się na obiektywne i subiektywne. W naszej Poradni można wykonać następujące badania:
 • Otoemisja akustyczna (OAE) – badanie obiektywne wykonywane najczęściej u noworodków i niemowląt w ramach przesiewowego badania słuchu. Badanie umożliwia wykrycie niedosłuchu pochodzenia ślimakowego (odbiorczego).
 • Audiometria impedancyjna – badanie obiektywne pozwalające ocenić stan ucha środkowego (niedosłuch przewodzeniowy). Badanie obejmuje tympanometria i pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego.
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR, BERA) – badanie obiektywne pozwalające na ocenę progu słyszenia. Badanie wykonywane jest w śnie fizjologicznym po uprzednim przygotowaniu dziecka.
 • Behawioralna audiometria obserwacyjna - mająca zastosowanie u dzieci najmłodszych oraz u dzieci do wieku, w którym będzie można wykonać inne badania subiektywne. Istotą badania jest obserwacja reakcji dziecka na podawane bodźce dźwiękowe.
 • Audiometria zabawowa – stosowana u dzieci w wieku około 2 lat. Badanie polega na wyznaczeniu progów słyszenia po wcześniejszym uwarunkowaniu na bodźce dźwiękowe (elementy zabawy).
 • Audiometria tonalna – badania wykonuje się u dzieci około 6 lat. Badanie polega na wyznaczeniu progów słyszenia przy świadomym udziale dziecka w badaniu.
 • Tympanometria – nieinwazyjne badanie ucha środkowego, polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Wykonuje się je w przypadku podejrzenia niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.