Poradnia Logopedyczna -

Poradnia Logopedyczna

Jak zostać pacjentem - NFZ

W Poradni Logopedycznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Logopedycznej potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa lub innego specjalisty do Poradni Specjalistycznej Logopedycznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.