Poradnia Otolaryngologiczna -

Poradnia Otolaryngologiczna

Jak zostać pacjentem - NFZ

W Poradni Otolaryngologicznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Otolaryngologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej Otolaryngologicznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.