Poradnia Psychologiczna -

Poradnia Psychologiczna

Jak zostać pacjentem - NFZ

W Poradni Psychologicznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Psychologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej Psychologicznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.

W ramach Poradni Psychologicznej realizowane są następujące świadczenia:
- porada psychologiczna diagnostyczna,
- porada psychologiczna,
- sesja psychoterapii indywidualnej,
- sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik),
- sesja psychoterapii grupowej (uczestnik),
- sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik).

Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, w ramach świadczeń sprawozdawanych: F40-F69 oraz F90-F98.