Dźwięki Marzeń -

Programy badawcze

Programy badawcze

Projekt Rehabilitacja

Badanie wieloośrodkowe - ocena postępów rehabilitacji słuchu i mowy dzieci od 0 do 48 miesiąca życia z implantem ślimakowym.
U dzieci z wadą słuchu celem oddziaływań terapeutycznych jest optymalny rozwój umiejętności słuchowych oraz języka, adekwatny do potencjału intelektualnego oraz wieku. Regularna terapia słuchu i mowy może zapewnić tej grupie rozwój kompetencji językowych, niezbędnych do pełnego i satysfakcjonującego udziału w edukacji i życiu społecznym.
Niniejsze badanie wykorzystuje jako narzędzie oceny rozwoju drogi słuchowej oraz kompetencji językowych dziecka Zintegrowaną Skalę Rozwoju, która klasyfikuje typowe stadia rozwoju słuchu, rozumienia, komunikacji (ekspresji mowy), spostrzegania oraz komunikacji społecznej. Obserwacja obejmuje przedział od pierwszego podłączenia procesora dźwięku przez 48 miesięcy życia dziecka. Ocenę postępów w rehabilitacji można wykonywać w interwałach co kwartał do 18 miesiąca życia. Później dziecko jest poddawane obserwacji co 6 miesięcy
Więcej informacji pod adresem http://razemdlasluchu.pl/badanie/projekt-rehabilitacja.html