Psychiatria -

Psychiatria dziecięcy

Oferta

PSYCHIATRIA DZIECIĘCY – zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych, m.in:
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń psychotycznych,
  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń na tle zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym,
  • zaburzeń snu,
  • zaburzeń związanych ze stresem.
 
Szczególnie specjalizujemy się w psychiatrii dzieci i młodzieży.