Psychomotoryka -

Psychomotoryka

Oferta

PSYCHOMOTORYKA - terapia uzupełniająca dla dzieci, które ukończyły wcześniej zajęcia "Małe Zuchy". Dziecko uczestniczy w zajęciach samodzielnie. Zajęcia ruchowe mające na celu poprawę koordynacji ruchowej i planowania ruchu oraz stymulację rozwoju mowy, przetwarzania słuchowego, pamięci z uwzględnieniem treningu emocji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta SI.