Psychoterapeuci -

Psychoterapeuci

Kadra > Specjaliści

Katarzyna Kaczmarska

psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii UW. Świadczę usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa psychologicznego od ponad 12 lat. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży w zakresie: trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, rehabilitacji funkcji poznawczych, pracy z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego), pracy z dziećmi z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, oraz trening umiejętności społecznych.

Katarzyna Sadowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Izabela Szwarocka

psychoterapeuta

Z zawodu jestem psychologiem i psychoterapeutą. Uzyskałam certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam też szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Moją pasją jest słuchanie muzyki klasycznej. Uwielbiam pływanie, zwiedzanie Polski i świata. Ciekawią mnie ludzie: to, co myślą, co jest dla nich ważne. Po pracy nie zajmuję się psychologią, tzn. nie analizuję zachowań innych osób. W pracy towarzyszę pacjentom najlepiej jak potrafię; wierzę w ich zasoby, siłę, odpowiedzialność i staram się pomagać we wzmacnianiu integralności i dojrzałości.