Psychoterapeuci -

Psychoterapeuci

Kadra > Specjaliści

Marcin Król

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoje wykształcenie zdobyłem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskując magisterium na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i 2 letnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Poddaje swoją pracę stałej superwizji.
Doświadczenie jako psycholog zdobywałem w różnych placówkach w Warszawie i okolicach tj.: poradnia zdrowia psychicznego, dom pomocy społecznej, środowiskowy domu samopomocy typu a. W trakcie swojej pracy zajmowałem się terapią indywidualną, grupową i psychoedukacją. Pracuję z starszymi dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Do tej pory pomagałem osobom cierpiącym z powodu lęku, depresji, nieumiejętności radzenia sobie ze złością i problemów w relacjach intymnych lub zawodowych. W pracy dążę do stworzenia bezpiecznych warunków będących bazą do otwierania się i mierzenia z przyczynami cierpienia i braku satysfakcji. Zachęcam do przeciwstawienia się nawykom, które blokują rozwój i osobisty potencjał.
Pracuję przede wszystkim w podejściu psychodynamicznym, ale korzystam również z dorobku innych nurtów. Osobiście bardzo doceniam i praktykuję założenia mindfullness, czyli treningu uważności i koncentracji na bieżącym doświadczeniu. Te istotne, z mojego punktu widzenia, elementy wprowadzam do pracy podczas sesji.
Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) prowadzonym między innymi przez Jon'a Frederickson'a i innych przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy.

Katarzyna Sadowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Izabela Szwarocka

psychoterapeuta

Z zawodu jestem psychologiem i psychoterapeutą. Uzyskałam certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam też szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Moją pasją jest słuchanie muzyki klasycznej. Uwielbiam pływanie, zwiedzanie Polski i świata. Ciekawią mnie ludzie: to, co myślą, co jest dla nich ważne. Po pracy nie zajmuję się psychologią, tzn. nie analizuję zachowań innych osób. W pracy towarzyszę pacjentom najlepiej jak potrafię; wierzę w ich zasoby, siłę, odpowiedzialność i staram się pomagać we wzmacnianiu integralności i dojrzałości.