Świat Ciszy -

Świat Ciszy

Świat Ciszy
Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych wydaje kwartalnik „Świat Ciszy” dofinansowywany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wersji elektronicznej ww. kwartalnik dostępny jest na stronie www.swiatciszy.pl