WOŚP -

WOŚP

WOŚP
W 2011 roku Poradnia została włączona do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jako ośrodek II poziomu referencyjności prowadzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


6 maja 2013 rok

W ramach współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Poradnia otrzymała urządzenie do badania słuchu - Titan IMP440 + DPOAE (tympanometria i otoemisja).

1 lutego 2012 rok

Poradnia otrzymała od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy audiometr tonalny oraz ABR.

31 maja 2011 rok

W ramach programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Poradnia otrzymała od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy audiometr pediatryczny, audiometr impedancyjny oraz otoemisję kliniczną.