Zajęcia grupowe twórczej logopedii – Elfiki -

Zajęcia grupowe twórczej logopedii – Elfiki

Oferta

Zajęcia grupowe twórczej logopedii przeznaczone są dla dzieci do lat 3. Zajęcia te jako narzędzie prawidłowego wykształcania, rozwoju i korekcji mowy wykorzystują arteterapię - terapię przez sztukę, w skład której wchodzi wiele technik ukochanych przez dzieci ( teatr, muzyka, plastyka, ruch, poezja...).

Treningi komunikacji dają dzieciom możliwość uczenia się mowy w warunkach atrakcyjnej i naturalnej zabawy inicjowanej i projektowanej przez logopedę. W przygotowanych treningach wykorzystuje się wiele sprawdzonych metod oraz technik logopedycznych w tym: ćwiczenia oddechowo-głosowe, rozwibrowujące, zabawy parateatralne, technika "zalewania mową", "programowania wypowiedzi", wielokrotnych powtórzeń, "suflera", ćwiczenia z manualnymi i graficznymi schematami artykulacyjnymi itp.

Dzięki połączeniu logopedii z arteterapią wiele z trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń logopedycznych nabiera niezwykłej atrakcyjności, np. utrwalanie artykulacyjnych schematów powtarzanych w trakcie działań arteterapeutycznych staje się wspaniałą i oczekiwaną przez dzieci zabawą.

Ważnym uzupełnieniem treningów komunikacji jest możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia niezwykłego zazwyczaj dzieła ( plastycznego, muzycznego, scenki itp.) przy czym warto podkreślić, że sam proces tworzenia oraz towarzyszące mu emocje są dużo ważniejsze od wypracowanego efektu, czy wytworu.

Cykl obejmuje 20 zajęć, które odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut.