Zarząd Główny PZG -

Zarząd Główny PZG

Zapraszamy na stronę www.pzg.org.pl, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące działań PZG na rzecz osób głuchych i niedosłyszących oraz osób związanych ze środowiskiem osób głuchych.