ORTOPTYKA

Gabinet ortoptyczny zajmuje się leczeniem:

 • Zeza (zez ukryty i jawny),
 • Niedowidzenia,
 • Zaburzeń konwergencji i akomodacji,
 • Zaburzeń ruchomości mięśni gałkoruchowych,
 • Zaburzeń wergencji fuzyjnej,
 • Zaburzeń percepcji wzrokowej,
 • Zaburzeń lateralizacji wzrokowej,
 • Oraz doborem okularów korekcyjnych.

Badania przeprowadzamy na najnowszych aparatach do diagnozy i terapii widzenia.

Diagnoza ortoptyczna obejmuje:

 • Ostrość wzroku do dali i do bliży
 • Badanie trzech stopni widzenia obuocznego na różnych aparatach m.in. synoptofor
 • Badanie konwergencji
 • Badanie akomodacji
 • Badanie fuzji
 • Badanie ruchomości mięśni gałek ocznych
 • Badanie korespondencji siatkówkowej
 • Badanie fiksacji
 • Badanie stereopsji

Jeśli twoje dziecko ma problemy z:

 • Nauką i koncentracją
 • Pisaniem i czytaniem
 • Ma bóle głowy
 • Rozmazuje mu się obraz, widzi niewyraźnie, widzi podwójnie
 • Ma podejrzenie lub stwierdzoną dysleksję, dysgrafię, optodysleksję

Jeśli u Twojego dziecka występują któreś z powyższych objawów lub problemów to zapraszamy na konsultację.