Usługi komercyjne -

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Usługi komercyjne

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego 200 zł