Logopedzi

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Katarzyna Byszewska

logopeda, audiofonolog

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jestem również absolwentką kierunku Protetyk Słuchu w Medycznej Szkole Policealnej w Warszawie w trybie zaocznym. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk na oddziałach: neurologicznych, rehabilitacyjnych, laryngologicznych, neonatologicznych i placówkach oświatowych. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie zajmuję się pacjentami z zaburzeniami słuchu, po udarach mózgu oraz z osobami różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Zajmuję się również profilaktyką logopedyczną. W pracy cenię holistyczne podejście oraz stałą współpracę z pacjentami i ich podopiecznymi.

Joanna Kamuda-Lewtak

logopeda, neurologopeda

Prowadzę konsultacje dzieci od noworodka do nastolatka. Wspieram rodziców przekazując wiedzę na temat rozwoju motorycznego i logopedycznego ich dzieci. Prowadzę obserwację i terapię neurologopedyczną dzieci z trudnościami rozwojowymi. Uczę masażu logopedycznego. Konsultuję osoby dorosłe z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi. Wykonuję zabiegi elektrostymulacji podniebienia oraz całej strefy aparatu artykulacyjnego w ramach własnej praktyki. Prowadzę terapię dzieci niesłyszących, wspomagam ich rodziców w poznaniu skutecznych sposobów rozwijania komunikacji. Pracuję z osobami po udarach mózgu (z afazją i dyzartrią). Prowadzę zajęcia z emisji głosu oraz technik oddechowych (m.in. u osób z guzkami głosowymi). Wspieram rodziców dzieci ze spectrum autyzmu w ramach warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych.
Kwalifikacje
mgr filologii polskiej UMCS w Lublinie (specjalność logopedyczna), neurologopeda – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, neuroterapeuta obwodowy – liczne szkolenia z zakresu elektrostymulacji strefy orofacjalnej, m.in. Szkolenie elektroneuromobilizacji obszaru twarzowego Enmot, język migowy – kurs w ramach Koła Naukowego Logopedów UMCS, wykładowca tematyki onkologicznej strefy orofacjalnej m.in. na Neurologopedii SWPR w Warszawie, terapeuta domowy dzieci niesłyszących (0-6rż) – kurs Fundacji Orange, liczne szkolenia z metody krakowskiej uprawniające do wykorzystywania metody w ramach pracy terapeutycznej.

Magdalena Kucharczyk

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno logopedy, jak i pedagoga, w przedszkolach, placówkach integracyjnych, prywatnych i publicznych oraz w poradniach terapeutycznych. Ogromną radością jest dla mnie możliwość pomagania swoim małym pacjentom w przezwyciężaniu trudności, na jakie natrafiają w zdobywaniu świata, jego rozumieniu i poznawaniu. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami rozumiejąc ich troskę. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach oraz szkoleniach.

Agnieszka Kun

logopeda, neurologopeda, filolog

Jestem absolwentką filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), logopedą dyplomowanym (Uniwersytet Warszawski), specjalistą neurologopedii (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), trenerem umiejętności społecznych, terapeutą ręki.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako pedagog i logopeda. Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, a moje wysokie kwalifikacje potwierdza Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Korzystam ze sprawdzonych i wypracowanych metod, dopasowując je zawsze do potrzeb pacjenta. Cenię sobie bardzo współpracę z rodzicami moich podopiecznych.
Prywatnie interesuję się dobrym filmem, mitologią słowiańską i celtycką, a zimą jeżdżę na nartach.

Magdalena Trochimiak

logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Następnie rozpoczęłam pracę jako logopeda w placówkach prywatnych. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. grupowych zajęć logopedycznych, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, oraz profilaktyki logopedycznej.