Logopedzi

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Katarzyna Godlewska

logopeda, audiofonolog

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jestem również absolwentką kierunku Protetyk Słuchu w Medycznej Szkole Policealnej w Warszawie w trybie zaocznym. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk na oddziałach: neurologicznych, rehabilitacyjnych, laryngologicznych, neonatologicznych i placówkach oświatowych. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie zajmuję się pacjentami z zaburzeniami słuchu, po udarach mózgu oraz z osobami różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Zajmuję się również profilaktyką logopedyczną. W pracy cenię holistyczne podejście oraz stałą współpracę z pacjentami i ich podopiecznymi.

Magdalena Kucharczyk

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno logopedy, jak i pedagoga, w przedszkolach, placówkach integracyjnych, prywatnych i publicznych oraz w poradniach terapeutycznych. Ogromną radością jest dla mnie możliwość pomagania swoim małym pacjentom w przezwyciężaniu trudności, na jakie natrafiają w zdobywaniu świata, jego rozumieniu i poznawaniu. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami rozumiejąc ich troskę. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach oraz szkoleniach.

Agnieszka Kun

logopeda, neurologopeda, filolog

Jestem absolwentką filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), logopedą dyplomowanym (Uniwersytet Warszawski), specjalistą neurologopedii (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), trenerem umiejętności społecznych, terapeutą ręki.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako pedagog i logopeda. Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, a moje wysokie kwalifikacje potwierdza Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Korzystam ze sprawdzonych i wypracowanych metod, dopasowując je zawsze do potrzeb pacjenta. Cenię sobie bardzo współpracę z rodzicami moich podopiecznych.
Prywatnie interesuję się dobrym filmem, mitologią słowiańską i celtycką, a zimą jeżdżę na nartach.

Magdalena Trochimiak

logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Następnie rozpoczęłam pracę jako logopeda w placówkach prywatnych. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. grupowych zajęć logopedycznych, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, oraz profilaktyki logopedycznej.

Barbara Więcek

logopeda

Z dziećmi z wadą słuchu pracuje od 29 lat. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną ze specjalnością Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Neurologopedię na Studiach Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpię mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubię. Odpoczywam przy Mozarcie, Beatlesach i zbieraniu bursztynów.