Logopedzi

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Katarzyna Byszewska

logopeda, audiofonolog

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jestem również absolwentką kierunku Protetyk Słuchu w Medycznej Szkole Policealnej w Warszawie w trybie zaocznym. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk na oddziałach: neurologicznych, rehabilitacyjnych, laryngologicznych, neonatologicznych i placówkach oświatowych. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie zajmuję się pacjentami z zaburzeniami słuchu, po udarach mózgu oraz z osobami różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Zajmuję się również profilaktyką logopedyczną. W pracy cenię holistyczne podejście oraz stałą współpracę z pacjentami i ich podopiecznymi.

Karolina Główniak

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią, a obecnie studiuję Logopedię ze specjalnością neurologopedyczną na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Swoje doświadczenie zdobywałam jako wolontariusz w placówkach oświatowych. Od kilku lat uczestniczę w konferencjach oraz szkoleniach koncentrujących się na różnych aspektach logopedii, między innymi takich jak balbutologopedia, surdologopedia czy terapia miofunkcjonalna. Ponadto ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel języka polskiego, prowadzę również zajęcia jako glottodydaktyk. Interesuję się fotografią, social mediami, a także historią oraz kulturą Żydów.

Magdalena Kucharczyk

logopeda

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz studiów w zakresie logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno logopedy, jak i pedagoga, w przedszkolach, placówkach integracyjnych, prywatnych i publicznych oraz w poradniach terapeutycznych. Ogromną radością jest dla mnie możliwość pomagania swoim małym pacjentom w przezwyciężaniu trudności, na jakie natrafiają w zdobywaniu świata, jego rozumieniu i poznawaniu. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami rozumiejąc ich troskę. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach oraz szkoleniach.

Agnieszka Kun

logopeda, neurologopeda, filolog

Jestem absolwentką filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), logopedą dyplomowanym (Uniwersytet Warszawski), specjalistą neurologopedii (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), trenerem umiejętności społecznych, terapeutą ręki.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako pedagog i logopeda. Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, a moje wysokie kwalifikacje potwierdza Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Korzystam ze sprawdzonych i wypracowanych metod, dopasowując je zawsze do potrzeb pacjenta. Cenię sobie bardzo współpracę z rodzicami moich podopiecznych.
Prywatnie interesuję się dobrym filmem, mitologią słowiańską i celtycką, a zimą jeżdżę na nartach.

Katarzyna Łataś

logopeda, mioterapeuta

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem, niepłynnością mowy, rozszczepami. Jestem uczestniczką licznych kursów i szkoleń poszerzających kompetencje zawodowe. W poradni prowadzę terapię słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym słuchem, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Jestem osobą kreatywną, otwartą i bardzo cierpliwą, do każdego pacjenta podchodzę z szacunkiem i uwagą. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 3 dżentelmenów.

Wiktoria Pniewska

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Obecnie kontynuuję studia II stopnia.
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Uczestniczę w szkoleniach m.in.: z zakresu terapii miofunkcjonalnej, opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń z ASD.
Umiejętności zdobywałam i doskonaliłam podczas licznych praktyk na oddziałach: neurologicznych, otorynolaryngologicznych, placówkach oświatowych oraz jako wolontariusz/ stażysta w poradniach przyszpitalnych i gabinetach logopedycznych. W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie dobro pacjenta oraz współpraca z rodzicami/ opiekunami.

Magdalena Trochimiak

logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Następnie rozpoczęłam pracę jako logopeda w placówkach prywatnych. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. grupowych zajęć logopedycznych, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, oraz profilaktyki logopedycznej.