Logopedzi

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Karolina Główniak

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią, a obecnie studiuję Logopedię ze specjalnością neurologopedyczną na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Swoje doświadczenie zdobywałam jako wolontariusz w placówkach oświatowych. Od kilku lat uczestniczę w konferencjach oraz szkoleniach koncentrujących się na różnych aspektach logopedii, między innymi takich jak balbutologopedia, surdologopedia czy terapia miofunkcjonalna. Ponadto ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel języka polskiego, prowadzę również zajęcia jako glottodydaktyk. Interesuję się fotografią, social mediami, a także historią oraz kulturą Żydów.

Justyna Kamińska

surdologopeda

Jestem absolwentką Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni skończyłam podyplomowe studia z Logopedii (2005 r.) a następnie z Surdologopedii (2010 r.). Swoją pracę jako logopeda rozpoczęłam w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Siedlcach. Następnie pracowałam jako logopeda w placówkach prywatnych. W Poradni pracuję jako surdologopeda.

Urszula Kociołek-Brandys

logopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, muzykoterapeuta, szkoleniowiec

Ukończyłam studia z zakresu logopedii i glottodydaktyki, oraz pedagogikę specjalną kierunek oligofrenopedagogika na ASP w Warszawie, muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi –kierunek Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki, jestem również instruktorem gimnastyki korekcyjnej.
Praktyki logopedyczne odbywałam w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz w Szpitalu w Międzylesiu. Podnosiłam swoje kwalifikacje w Polskim Towarzystwie Dysleksji w Łodzi, biorąc udział w sympozjum,, Indywidualizacja w procesie kształcenia ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się .’’ Moje 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Szkole Sportowej im. Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w Liceum Ogólnokształcącym im Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim, Szkole Specjalnej im. M. Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim, Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Kochanówku k/Łodzi, oraz w Poradni Rehabilitacyjnej w Warszawie.
Moja wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła na opracowanie programu terapeutycznego z zakresu logo rytmiki, który bardzo usprawnia aparat mowy, słuchu, koordynację wzrokowo-słuchową. Rozwijając swój potencjał twórczy, jakim jest pisanie wierszy, opowiadań wplatam go również w zajęcia logopedyczne. Moim mottem przewodnim jest stwierdzenie: Słowo mówione, to słowo malowane, w różnych kolorach tęczy. Namaluj mi tęczę.

Agnieszka Kun

logopeda, neurologopeda, filolog

Jestem absolwentką filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), logopedą dyplomowanym (Uniwersytet Warszawski), specjalistą neurologopedii (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), trenerem umiejętności społecznych, terapeutą ręki.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako pedagog i logopeda. Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, a moje wysokie kwalifikacje potwierdza Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Korzystam ze sprawdzonych i wypracowanych metod, dopasowując je zawsze do potrzeb pacjenta. Cenię sobie bardzo współpracę z rodzicami moich podopiecznych.
Prywatnie interesuję się dobrym filmem, mitologią słowiańską i celtycką, a zimą jeżdżę na nartach.

Katarzyna Łataś

logopeda, mioterapeuta

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem, niepłynnością mowy, rozszczepami. Jestem uczestniczką licznych kursów i szkoleń poszerzających kompetencje zawodowe. W poradni prowadzę terapię słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym słuchem, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Jestem osobą kreatywną, otwartą i bardzo cierpliwą, do każdego pacjenta podchodzę z szacunkiem i uwagą. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 3 dżentelmenów.

Wiktoria Pniewska

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Obecnie kontynuuję studia II stopnia.
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Uczestniczę w szkoleniach m.in.: z zakresu terapii miofunkcjonalnej, opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń z ASD.
Umiejętności zdobywałam i doskonaliłam podczas licznych praktyk na oddziałach: neurologicznych, otorynolaryngologicznych, placówkach oświatowych oraz jako wolontariusz/ stażysta w poradniach przyszpitalnych i gabinetach logopedycznych. W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie dobro pacjenta oraz współpraca z rodzicami/ opiekunami.

Magdalena Trochimiak

logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Następnie rozpoczęłam pracę jako logopeda w placówkach prywatnych. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. grupowych zajęć logopedycznych, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, oraz profilaktyki logopedycznej.