Logopedzi

Kinga Chudzik-Kwiecień

logopeda

Jestem absolwentką logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W maju 2009 roku ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W Poradni pracuję jako logopeda, prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne dla małych dzieci.

Karolina Główniak

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Logopedia z audiologią, a obecnie studiuję Logopedię ze specjalnością neurologopedyczną na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Swoje doświadczenie zdobywałam jako wolontariusz w placówkach oświatowych. Od kilku lat uczestniczę w konferencjach oraz szkoleniach koncentrujących się na różnych aspektach logopedii, między innymi takich jak balbutologopedia, surdologopedia czy terapia miofunkcjonalna. Ponadto ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel języka polskiego, prowadzę również zajęcia jako glottodydaktyk. Interesuję się fotografią, social mediami, a także historią oraz kulturą Żydów.

Justyna Kamińska

surdologopeda

Jestem absolwentką Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni skończyłam podyplomowe studia z Logopedii (2005 r.) a następnie z Surdologopedii (2010 r.). Swoją pracę jako logopeda rozpoczęłam w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Siedlcach. Następnie pracowałam jako logopeda w placówkach prywatnych. W Poradni pracuję jako surdologopeda.

Urszula Kociołek-Brandys

logopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, muzykoterapeuta, szkoleniowiec

Ukończyłam studia z zakresu logopedii i glottodydaktyki, oraz pedagogikę specjalną kierunek oligofrenopedagogika na ASP w Warszawie, muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi –kierunek Wydział Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki, jestem również instruktorem gimnastyki korekcyjnej.
Praktyki logopedyczne odbywałam w Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz w Szpitalu w Międzylesiu. Podnosiłam swoje kwalifikacje w Polskim Towarzystwie Dysleksji w Łodzi, biorąc udział w sympozjum,, Indywidualizacja w procesie kształcenia ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się .’’ Moje 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Szkole Sportowej im. Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w Liceum Ogólnokształcącym im Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim, Szkole Specjalnej im. M. Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim, Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Kochanówku k/Łodzi, oraz w Poradni Rehabilitacyjnej w Warszawie.
Moja wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła na opracowanie programu terapeutycznego z zakresu logo rytmiki, który bardzo usprawnia aparat mowy, słuchu, koordynację wzrokowo-słuchową. Rozwijając swój potencjał twórczy, jakim jest pisanie wierszy, opowiadań wplatam go również w zajęcia logopedyczne. Moim mottem przewodnim jest stwierdzenie: Słowo mówione, to słowo malowane, w różnych kolorach tęczy. Namaluj mi tęczę.

Agnieszka Kun

logopeda, neurologopeda, filolog

Jestem absolwentką filologii germańskiej (UMCS w Lublinie), logopedą dyplomowanym (Uniwersytet Warszawski), specjalistą neurologopedii (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), trenerem umiejętności społecznych, terapeutą ręki.
Mam wieloletnie doświadczenie w pracy jako pedagog i logopeda. Zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, a moje wysokie kwalifikacje potwierdza Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Korzystam ze sprawdzonych i wypracowanych metod, dopasowując je zawsze do potrzeb pacjenta. Cenię sobie bardzo współpracę z rodzicami moich podopiecznych.
Prywatnie interesuję się dobrym filmem, mitologią słowiańską i celtycką, a zimą jeżdżę na nartach.

Wiktoria Pniewska

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Obecnie kontynuuję studia II stopnia.
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Uczestniczę w szkoleniach m.in.: z zakresu terapii miofunkcjonalnej, opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń z ASD.
Umiejętności zdobywałam i doskonaliłam podczas licznych praktyk na oddziałach: neurologicznych, otorynolaryngologicznych, placówkach oświatowych oraz jako wolontariusz/ stażysta w poradniach przyszpitalnych i gabinetach logopedycznych. W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie dobro pacjenta oraz współpraca z rodzicami/ opiekunami.

Magdalena Trochimiak

logopeda

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Następnie rozpoczęłam pracę jako logopeda w placówkach prywatnych. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. grupowych zajęć logopedycznych, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, oraz profilaktyki logopedycznej.

Martyna Walaszko

logopeda, glottodydaktyk

Jestem absolwentką studiów na kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam na kursach językowych z obcokrajowcami w różnym wieku, w szkole podstawowej, w przedszkolach integracyjnych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.
Najchętniej pracuję z dziećmi prezentującymi zaburzenia artykulacji oraz opóźniony rozwój mowy. W swojej pracy poza koncentracją na celach terapeutycznych zwracam uwagę na dobry kontakt z dzieckiem oraz współpracę z rodzicem. Zawsze staram się, by terapia była także ciekawą formą aktywności dla pacjenta.