Zajęcia grupowe dla najmłodszych

MAŁE ZUCHY – zajęcia ukierunkowane są na relacje rodzic – dziecko. Przeznaczone są dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów. Warunkiem przystąpienia dziecka do zajęć jest samodzielne chodzenie. Zajęcia mają na celu poprawę i/lub stymulację koncentracji uwagi, trening pewności siebie, poprawę umiejętności komunikacji z innymi uczestnikami i prowadzącym. Wzbogacone są o elementy ćwiczeń ruchowych i koordynacyjnych oraz elementy stymulujące rozwój funkcji mowy.
Rodzice/opiekunowie podczas zajęć poprawiają relacje rodzic-dziecko, zdobywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwijają wiedzę na temat zagadnień dotyczących prawidłowego rozwoju dziecka, pogłębiają umiejętność odczytania potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzi dwóch terapeutów – psycholog i fizjoterapeuta.

SKRZATY – zajęcia dedykowane są dla dzieci pomiędzy 14-18 miesiącem życia. Dzieci biorą udział w zajęciach z rodzicem lub opiekunem. Skrzaty to zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, gdzie dzieci wraz z rodzicami odkrywają otaczający je świat oraz swoje ciało poprzez ćwiczenia ruchowe i muzykę. Zajęcia wspomagają rozwój psychoruchowy dzieci. Pomagają w poznawaniu siebie, wspomagają rozwój koordynacji ruchowej, kształtują umiejętność funkcjonowania w grupie, poczucie rytmu poprzez naukę wierszyków i piosenek. Podczas zajęć dzieci pogłębiają więź i poczucie bezpieczeństwa z mamą lub tatą. W czasie zajęć wykorzystujemy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Integracji sensorycznej. Cykl obejmuje 12 zajęć, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów – psychologa i fizjoterapeutę.