Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – zajęcia logopedyczne prowadzone są głównie metodą audytywno-werbalną, której podstawowym zadaniem jest rozwój słuchu i mowy u dzieci z wadą słuchu. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania innej metody, specjaliści wprowadzają wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Na zajęciach wykorzystywane są takie techniki pracy z małymi dziećmi z niedosłuchem, jak: wychowanie słuchowe, kąpiel słowna, podwójny dialog, trening słuchowy. Działania te mają prowadzić w pierwszej kolejności do rozwoju słuchu funkcjonalnego dziecka, następnie do rozwoju rozumienia mowy fonicznej i do kształtowania mowy czynnej. W miarę rozwoju komunikacji werbalnej logopeda prowadzi zajęcia, których zadaniem jest rozwijanie słownictwa, używanie poprawnych form gramatycznych, samodzielne budowanie przez dziecko zdań i dłuższych wypowiedzi. Równolegle prowadzone są ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które zapewniają prawidłowy rozwój artykulacji u dziecka.