Ośrodki Rehabilitacji Dziennej

Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych świadczy usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. W ramach tego kontraktu realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci z zaburzonym lub nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z uszkodzonym narządem słuchu (niedosłuch od stopnia umiarkowanego po głęboki), dzieci z zaburzeniami mowy oraz wszelkimi sprzężeniami związanymi z zespołami genetycznymi, metabolicznymi lub niezdefiniowanymi. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz rehabilitację ruchową z wykorzystaniem m.in. metod: NDT Bobath, Vojty, PNF, SI. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz w jej trakcie konieczna jest konsultacja i wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, którzy przyjmują na terenie Centrum.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego z kodem poradni (2301) z rozpoznaniem ICD-10:

R62 – brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego (nieprawidłowy rozwój psycho-ruchowy, opóźniony rozwój, zaburzenia rozwoju ,itp.)

mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

 1. neonatologicznej;
 2. rehabilitacyjnej;
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. neurologicznej;
 5. reumatologicznej;
 6. chirurgii dziecięcej;
 7. endokrynologii dziecięcej;
 8. diabetologii dziecięcej lub
 9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Słuchu i Mowy z kodem poradni (2300) przykładowe rozpoznanie ICD-10: H93.2inne zaburzenia percepcji słuchowej

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad Pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Słuchu i Mowy mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

 1. otolaryngologicznej;
 2. otolaryngologicznej dziecięcej;
 3. audiologii i foniatrii;
 4. audiologicznej;
 5. foniatrycznej;
 6. neurologicznej;
 7. rehabilitacyjnej.