Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego (2301)

Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych świadczy usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. W ramach tego kontraktu realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci z zaburzonym lub nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z uszkodzonym narządem słuchu (niedosłuch od stopnia umiarkowanego po głęboki), dzieci z zaburzeniami mowy oraz wszelkimi sprzężeniami związanymi z zespołami genetycznymi, metabolicznymi lub niezdefiniowanymi. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz rehabilitację ruchową z wykorzystaniem m.in. metod: NDT Bobath, Vojty, PNF, SI. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz w jej trakcie konieczna jest konsultacja i wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, którzy przyjmują na terenie Centrum.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego z kodem poradni (2301) z rozpoznaniem ICD-10:

R62 – brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego (nieprawidłowy rozwój psycho-ruchowy, opóźniony rozwój, zaburzenia rozwoju ,itp.)

mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

  1. neonatologicznej;
  2. rehabilitacyjnej;
  3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  4. neurologicznej;
  5. reumatologicznej;
  6. chirurgii dziecięcej;
  7. endokrynologii dziecięcej;
  8. diabetologii dziecięcej lub
  9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.