Terapeuci SI

Elżbieta Michalczyk

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (wydział psychologii), Uniwersytetu Warszawskiego (kurs doskonalący Psychologia motywacji), Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów (kurs doskonalący z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, Gimnastyka Mózgu, metoda Paula i Geil Dennison), Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (kurs kwalifikacyjny „Diagnoza, planowanie, prowadzenie terapii Integracji Sensorycznej” I i II stopnia), Sensum Mobile (roczny staż diagnostyczny SI), PSTIS (kurs doskonalący Zespół Aspergera – Zrozumienie, Diagnoza, Terapia), PSTIS (Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym), PSTIS (Stymulacja lewej półkuli. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania), Centrum Wspierania Rozwoju Osobowości (kurs socjoterapii), Polska Szkoła Masażu Szantala (kurs kwalifikacyjny masażu Szantala), Centrum Terapii Johansena IAS Polska (kurs kwalifikacyjny / licencja terapeuty JIAS), Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” (kurs kwalifikacyjny – Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych).
Z Poradnią współpracuję od 2009 roku prowadząc diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. W bezpośredniej pracy z dziećmi wykorzystuje wiedzę zdobytą na szkoleniach, kursach, warsztatach.