Zajęcia grupowe pedagogiczno-logopedyczne

Grupa skierowana jest do dzieci 3 letnich. Podczas zajęć dzieci w formie zabawy uczą się współdziałania ze sobą, rozwijają i wzmacniają kompetencje komunikacyjne, rozwijają zdolność koncentracji uwagi, funkcje poznawcze i manualne. Proporcje poszczególnych oddziaływań ustalane są stosownie do indywidualnych potrzeb dzieci. W czasie każdych zajęć uczestnicy mają zaproponowane różne formy aktywności – ćwiczenia przy stoliku, zabawy w kółku na podłodze, aktywności ruchowe i muzyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach bez opiekunów. Po każdym spotkaniu opiekunowie otrzymują krótką informację zwrotną.