Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA – stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuci w naszym Centrum każdego dnia przyjmują kilkudziesięciu Pacjentów i udzielają licznych porad i zaleceń do pracy w domu. W placówce opieką fizjoterapeutyczną obejmujemy niemowlęta i dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami postawy, zaburzeniami Integracji Sensorycznej i towarzyszącymi im dysfunkcjami rozwoju, z chorobami przewlekłymi, wadami wrodzonymi i nabytymi takimi jak: wady słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju spowodowane chorobami zakaźnymi, metabolicznymi i genetycznymi oraz wszelkie schorzenia wymagające pomocy i rehabilitacji w procesie normalizacji i stymulacji prawidłowego lub maksymalnie zbliżonego do prawidłowego poziomu rozwoju. Nasi terapeuci prowadzą terapię dostosowując proponowane oddziaływania do indywidualnych potrzeb Pacjenta prowadząc zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe.