Psycholodzy/Psychoterapeuci

Joanna Jędra

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam Uniwersytet Psychologii Społecznej SWPS. Od początku swojej pracy związana jestem dziećmi.
Moja pomoc jest uwarunkowana na rozwijanie umiejętności społecznych i wydobywanie mocnych stron dzieci, ponieważ każde z nich jest niepowtarzalne i zasługuje na indywidualne podejście.
W swojej pracy zawodowej pomagałam dzieciom z zespołem Aspergera, autyzmem i trudnościami z koncentracją uwagi. Obserwuję, że dzięki zbudowaniu z dzieckiem relacji opartej na akceptacji oraz zaangażowaniu, dzieci zaczynają chętniej się uczyć, nabierają wiary we własne możliwości, co później przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codzienności.

Katarzyna Kaczmarska

psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii UW. Świadczę usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa psychologicznego od ponad 12 lat. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży w zakresie: trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, rehabilitacji funkcji poznawczych, pracy z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego), pracy z dziećmi z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, oraz trening umiejętności społecznych.

Justyna Koziorowska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam 4-letnie zawodowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w pracy z osobami przewlekle chorymi, osobami żyjącymi z HIV, osobami dyskryminowanymi ze względu na orientację seksualną, z osobami uzależnionymi od tytoniu.
Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych i młodzieży doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, osób z rodzin alkoholowych (współuzależnionych, DDA), osób, które cierpią na przewlekły stres lub problemy, które łączą z przeszłymi trudnymi doświadczeniami. Pracuję w nurcie humanistycznym, korzystam też z podejścia: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu) oraz pracy poprzez ciało. Pracuję pod stałą superwizją.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Katarzyna Sadowska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Jolanta Tryfon

neuropsycholog, psycholog kliniczny

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Od 1999 roku pracuję w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie jako neuropsycholog dziecięcy.
Zajmuję się diagnostyką kliniczną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci od okresu niemowlęcego od wieku szkolnego.
Zajmuję się też diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych po udarach, po uszkodzeniach mózgu, przy podejrzeniu zespołów otępiennych, przy zaburzeniach emocjonalnych, np. w depresji.
Współpracuję z lekarzami neurologami, psychiatrami oraz logopedami.