Psycholodzy/Psychoterapeuci

Ewa Jaguszewska

psychoterapeuta, arteterapeuta, pedagog specjalny

Jestem psychoterapeutką, arteterapeutką i pedagogiem specjalnym. Specjalizuję się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Pracuję w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, staram się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego. Wierzę, że nasze życie to będący w ruchu proces myśli, doznań cielesnych oraz emocjonalnych. Na każdej z tych płaszczyzn mogą pojawić się blokady powstałe w wyniku przeżytych traum i nieprawidłowych więzi, zastane napięcia lub zbroje mięśniowe, dysfunkcjonalne przekonania na temat siebie i świata czy trudności z regulacją emocjonalną. Terapia jest stopniowym budowaniem kontaktu ze sobą i przyjęcia swojej, nierzadko trudnej, unikatowej historii. Moim przywilejem jest wspieranie klientów w zrozumieniu, jak przeszłe doświadczenia wpływają na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

W swojej pracy terapeutycznej czerpię z różnorodności moich ról zawodowych. Przez ponad 10 lat związana byłam z placówkami edukacyjnymi, następnie organizacjami pozarządowymi i poradniami psychologicznymi. Równolegle prowadziłam grupy rozwojowe i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”. Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

Joanna Kowalska

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam Uniwersytet Psychologii Społecznej SWPS. Od początku swojej pracy związana jestem dziećmi.
Moja pomoc jest uwarunkowana na rozwijanie umiejętności społecznych i wydobywanie mocnych stron dzieci, ponieważ każde z nich jest niepowtarzalne i zasługuje na indywidualne podejście.
W swojej pracy zawodowej pomagałam dzieciom z zespołem Aspergera, autyzmem i trudnościami z koncentracją uwagi. Obserwuję, że dzięki zbudowaniu z dzieckiem relacji opartej na akceptacji oraz zaangażowaniu, dzieci zaczynają chętniej się uczyć, nabierają wiary we własne możliwości, co później przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codzienności.

Katarzyna Kaczmarska

psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii UW. Świadczę usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa psychologicznego od ponad 12 lat. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży w zakresie: trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, rehabilitacji funkcji poznawczych, pracy z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego), pracy z dziećmi z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, oraz trening umiejętności społecznych.

Magdalena Kołodziejska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, po ukończeniu 4-letniej Szkoły Psychoterapii CBT w Warszawie, w trakcie certyfikacji. Pozostałe wykształcenie to Pedagogika Specjalna, absolwentka Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie staży klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego, Grupie Medycznej Vertimed, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Obecnie pracuję w Poradni psychologicznej Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno- Leczniczej PZN w Warszawie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w zaburzeniach lękowych, odżywiania, nastroju. Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, tj. złość, niskie poczucie własnej wartości, z trudnościami w relacjach.

Oliwia Książek

psycholog kliniczny

Dyplom magistra psychologii o specjalności klinicznej uzyskałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem absolwentką wielu szkoleń poświęconych tematyce zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, a także ukończyłam roczną szkołę na kierunku „Psychologia wychowawcza dziecka”. Od 6 lat pracuję z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Warszawie. W swojej pracy czerpię inspirację z terapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych, problemów z obniżoną samooceną. W swojej pracy korzystam także z elementów choreoterapii oraz ćwiczeń relaksacyjnych. Jak mówi Agnieszka Stążka-Gawrysiak „Nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami”.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Weronika Roszkowska

psycholog

Jestem psychologiem oraz praktykiem dialogu motywującego. Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a obecnie poszerzam swoje kwalifikacje szkoląc się w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, Kids Skill’s oraz Treningu Kontroli Złości. Doświadczenie zdobywam jako psycholog szkolny prowadząc wsparcie psychologiczne dla dzieci oraz dorosłych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami. W swojej praktyce skupiam się na pomocy w poprawie funkcjonowaniu dzieci z ADHD oraz Spektrum Autyzmu, intensyfikacji jakości życia klienta, wprowadzeniu pożądanej zmiany oraz zwiększeniu satysfakcji z życia. W moich działaniach kieruję się troską o dobro klienta, zależy mi na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Stosuję się do zasad etyki zawodowej tworząc komfortową i bezpieczną przestrzeń do rozmowy.
Obszary pomocy :

  • wsparcie w rozwoju osobistym
  • zwiększanie motywacji wewnętrznej
  • wsparcie w procesie zmiany
  • budowanie asertywności i stawianie granic
  • wsparcie w zaadaptowaniu się do życiowych zmian
  • pomoc w zwiększeniu poczucia własnej wartości
  • pomoc w nauce radzenia sobie z emocjami