Psycholodzy/Psychoterapeuci

Joanna Kowalska

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam Uniwersytet Psychologii Społecznej SWPS. Od początku swojej pracy związana jestem dziećmi.
Moja pomoc jest uwarunkowana na rozwijanie umiejętności społecznych i wydobywanie mocnych stron dzieci, ponieważ każde z nich jest niepowtarzalne i zasługuje na indywidualne podejście.
W swojej pracy zawodowej pomagałam dzieciom z zespołem Aspergera, autyzmem i trudnościami z koncentracją uwagi. Obserwuję, że dzięki zbudowaniu z dzieckiem relacji opartej na akceptacji oraz zaangażowaniu, dzieci zaczynają chętniej się uczyć, nabierają wiary we własne możliwości, co później przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codzienności.

Magdalena Kołodziejska

psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, po ukończeniu 4-letniej Szkoły Psychoterapii CBT w Warszawie, w trakcie certyfikacji. Pozostałe wykształcenie to Pedagogika Specjalna, absolwentka Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie staży klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego, Grupie Medycznej Vertimed, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Obecnie pracuję w Poradni psychologicznej Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno- Leczniczej PZN w Warszawie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w zaburzeniach lękowych, odżywiania, nastroju. Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, tj. złość, niskie poczucie własnej wartości, z trudnościami w relacjach.

Oliwia Książek

psycholog kliniczny

Dyplom magistra psychologii o specjalności klinicznej uzyskałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem absolwentką wielu szkoleń poświęconych tematyce zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, a także ukończyłam roczną szkołę na kierunku „Psychologia wychowawcza dziecka”. Od 6 lat pracuję z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Warszawie. W swojej pracy czerpię inspirację z terapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych, problemów z obniżoną samooceną. W swojej pracy korzystam także z elementów choreoterapii oraz ćwiczeń relaksacyjnych. Jak mówi Agnieszka Stążka-Gawrysiak „Nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami”.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Weronika Roszkowska

psycholog

Jestem psychologiem oraz praktykiem dialogu motywującego. Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a obecnie poszerzam swoje kwalifikacje szkoląc się w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzę zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, Kids Skill’s oraz Treningu Kontroli Złości. Doświadczenie zdobywam jako psycholog szkolny prowadząc wsparcie psychologiczne dla dzieci oraz dorosłych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami. W swojej praktyce skupiam się na pomocy w poprawie funkcjonowaniu dzieci z ADHD oraz Spektrum Autyzmu, intensyfikacji jakości życia klienta, wprowadzeniu pożądanej zmiany oraz zwiększeniu satysfakcji z życia. W moich działaniach kieruję się troską o dobro klienta, zależy mi na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Stosuję się do zasad etyki zawodowej tworząc komfortową i bezpieczną przestrzeń do rozmowy.
Obszary pomocy :

  • wsparcie w rozwoju osobistym
  • zwiększanie motywacji wewnętrznej
  • wsparcie w procesie zmiany
  • budowanie asertywności i stawianie granic
  • wsparcie w zaadaptowaniu się do życiowych zmian
  • pomoc w zwiększeniu poczucia własnej wartości
  • pomoc w nauce radzenia sobie z emocjami

Dżemila Smajkiewicz

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym (spec. oligofrenopedagogika) oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia (aktualnie ostatni rok). Doświadczenie zawodowe zdobywałam początkowo pracując m.in. w szkole, świetlicy socjoterapeutycznej oraz przy licznych projektach organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych a następnie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i młodzieży. Pracując z dziećmi i młodzieżą zrozumiałam jak ważne jest, poza nauczaniem i rehabilitacją, uwzględnianie kontekstu systemowego i wsparcie psychiczne rodziców. Wtedy też narodził się pomysł podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniu psychoterapeutycznym, w nurcie systemowym-integratywnym.
Zakłada on łączenie metod i technik różnych modalności psychoterapeutycznych, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.
W swojej pracy czerpię więc zarówno z metod pracy z ciałem ( m.in techniki oddechowe, ćw. Lowena) jak i umysłem (m.in techniki mindfulness, cbt, hipnoza). Korzystam równie mocno z dorobku podejścia psychodynamicznego – zwracając uwagę na nieświadome treści, intencje i niezaspokojone potrzeby człowieka. Jako podstawę efektywnej terapii uznaję relację terapeutyczna – szacunek, uważność i empatyczne towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego zmianie.
Pracuję indywidualnie z młodzieżą oraz dorosłymi. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.
Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.