Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow – neurorehabilitacja wyższych funkcji słuchowych w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego

To pierwszy w Polsce aktywny Trening Słuchowy usprawniający procesy słuchania i rozumienia u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego powodując, że ich uwaga i koncentracja słuchowa stają się procesem bardziej zautomatyzowanym a nie wyuczonym i obciążającym.
Trening Słuchowy Neuroflow umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Program ten został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.
Przeznaczony dla pacjentów już od 4 roku życia!

Co to są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)?
APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie nauronalnym (zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów). Są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu. Pacjenci mają dobre wyniki badania słuchu. Co ciekawe dzieci z APD niejednokrotnie słyszą nawet bardzo ciche dźwięki, a mimo to mają kłopoty ze zrozumieniem mowy w hałasie i koncentracją uwagi słuchowej.
Zaburzenia te obserwowane są u dzieci, które:

 • mają kłopoty w nauce (dysleksję) na podłożu słuchowym,
 • miały opóźniony rozwój mowy, lub długo utrzymującą się wadę wymowy,
 • robią wrażenie, że nie rozumieją poleceń i nie zawsze słyszą co się do nich mówi,
 • zachowują się jak dzieci z niedosłuchem.

Kiedy podejrzewamy APD u dziecka?
Kiedy pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie,
 • myli podobnie brzmiące wyrazy,
 • ma problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej,
 • ma trudności w zrozumieniu kilkuetapowych poleceń, wypowiedzi lub opowiadań,
 • wyłącza się i wykazuje objawy zmęczenia przy długotrwałym słuchaniu,
 • ma kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym.

Na czym polega Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow?

 • diagnoza opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, dzięki którym specjalista ocenia sprawność przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych),
 • terapia to zindywidualizowany program terapeutyczny przygotowany przez specjalistów w tym zakresie,
 • trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców (3 razy w tygodniu po około 20-25 minut),
 • trening podzielony jest na 3 etapy – całkowity czas trwania treningu to 12-18 tygodni.

Efekty Aktywnego Treningu Słuchowego:

 • lepsza wyrazistość mowy,
 • podwyższenie możliwości słuchowych, lepsza autokontrola słuchowa (niezwykle ważna przy wdrażaniu poprawnej wymowy do spontaniczności),
 • dłuższa uwaga,
 • poprawa w zakresie pamięci słuchowej,
 • poprawa w zakresie prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja),
 • uspokojenie (emocjonalne oraz w zakresie ciała – mniej współruchów),
 • lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka.

Serdecznie zapraszamy!