Zajęcia pedagogiczne

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE – w ramach terapii surdopedagogicznej oferujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą. Są to:

  • diagnoza pedagogiczna dzieci z wadą słuchu,
  • doradztwo w zakresie wyboru placówki edukacyjnej,
  • współpraca z nauczycielami, którzy pracują z dziećmi z wadą słuchu,
  • wczesna nauka czytania jako jedna z form zdobywania wiedzy o otaczającym świecie,
  • zajęcia reedukacyjne (również pomoc dzieciom z wadą słuchu w odrabianiu lekcji – dzieci rodziców niesłyszących),
  • zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój dziecka.