O nas

W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się w Polsce ruch społeczny niesłyszących. Przed II wojną światową działało w Polsce kilkanaście regionalnych organizacji. Dążąc do zjednoczenia społecznego ruchu, powołały one w 1925 roku Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych.

Po wojnie, w 1946 roku, działacze Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych powołali jedną ogólnopolską organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. Od 1955 roku działa pod nazwą Polski Związek Głuchych.

W 1962 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych podjął decyzję sukcesywnego tworzenia sieci placówek rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. W chwili obecnej w Polsce działa 19 Poradni.

Poradnia w Warszawie powstała 1 października 1963 roku. Jest niepubliczną placówką służby zdrowia, dostępną dla każdego Pacjenta. Zapewnia kompleksową rehabilitację w zakresie słuchu i mowy.

Z czasem poradnia rozszerzyła swoją działalność i z dniem 01.01.2014 r. przekształciła się w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych, będące przedsiębiorstwem podlegającym pod Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o., którego jedynym właścicielem pozostaje stowarzyszenie Polski Związek Głuchych.