Poradnia Logopedyczna, kod poradni (1616)

W Poradni Logopedycznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Logopedycznej z kodem w nazwie (1616) potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa lub innego specjalisty do Poradni Specjalistycznej Logopedycznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Przykładowe rozpoznania ICD-10:

R47 – Zaburzenia mowy nigdzie niesklasyfikowane

F80 – Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (nieprawidłowy rozwój mowy, opóźniony, zaburzenia rozwoju mowy itp.)

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.