Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA – w ramach spotkań z psychoterapeutą oferujemy:

  1. Indywidualne konsultacje, jednorazowe i składające się z kilku sesji:
    • dla rodziców dzieci – podopiecznych Poradni (dzieci z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi) we wszystkich sprawach związanych z opieką nad dzieckiem i wychowaniem; także związanych z faktem pojawienia się u dziecka zaburzeń rozwojowych. W konsultacjach uczestniczy osoba dorosła, bez dziecka.
    • dla osób korzystających z pomocy Poradni, gdy znalazły się w życiowym kryzysie, gdy doświadczają różnych problemów w związku małżeńskim, w rodzinie, także różnego rodzaju trudności i konfliktów życiowych.
  2. Pacjent może uzyskać wsparcie psychologiczne w szerokim tego słowa znaczeniu oraz pomoc psychologiczną polegającą na wspólnym poszukiwaniu źródeł problemów oraz sposobów ich rozwiązywania; w szczególnych przypadkach możliwa jest psychoterapia indywidualna krótkoterminowa i długoterminowa.