Poradnia Otolaryngologiczna, kod poradni (1610)

W Poradni Otolaryngologicznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Otolaryngologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej Otolaryngologicznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Przykładowe kody rozpoznania ICD10: Z03, H65, H66, H90, H91

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.