Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, warg i języka

Metoda ta jest dedykowana tym osobom, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka, warg i podniebienia.

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie.

Wskazania do zabiegów elektrostymulacji:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dyslalia obwodowa,
 • mowa nosowa (rynolalia),
 • afazja motoryczna,
 • dyzartria (zaburzenia artykulacji),
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej),
 • niedosłuchy,
 • problemy z połykaniem pokarmów,
 • ksztuszenie podczas jedzenia i picia,
 • po adenotomii (usunięciu migdała gardłowego).

Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Dla uzyskania przepływu prądu, który pobudza mięśnie stosuje się dwie elektrody; jedną z elektrod umieszcza się na łopatce, karku lub przedramieniu pacjenta, natomiast drugą elektrodą punktową dotyka się bezpośrednio stymulowane miejsce. Zabieg jest komfortowy, bo zupełnie bezbolesny.

W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Dzięki angażowaniu włókien mięśniowych podniebienia miękkiego i języka do procesu skurczu następuje:

 • wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi,
 • zapobieganie powstawania bliznowców,
 • poprawa siły mięśni,
 • zwiększenie masy oraz objętości mięśni,
 • poprawa ukrwienia okolicy operowanej,
 • wzrost pobudzenia tkanek,
 • przyspieszenie gojenia,
 • zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych,
 • działanie przeciwbólowe,
 • działanie przeciwzapalne.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się 3 serie zabiegów lub mniej według zaleceń logopedy. W każdej serii wykonuje się 10 zabiegów elektrostymulacji. Zabieg trwa ok 10-15 minut. Zabiegi poprzedzone są wizytą u logopedy, na której omówiony zostaje plan terapeutyczny. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zabiegu elektrostymulacji jest przedstawienie przez pacjenta zaświadczenia lekarskiego od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do zabiegu elektrostymulacji.