Cennik

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego 350 zł
Diagnoza międzyetapowa uproszczona 200 zł
Terapia etap I  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 470 zł
Terapia etap II  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 460 zł
Terapia etap III  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 450 zł

Fizjoterapia

Konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej 170 zł
Rehabilitacja dzieci – pierwsza wizyta (45 min) 160 zł
Rehabilitacja dzieci – kolejna wizyta (45 min) 140 zł
Rehabilitacja dzieci – pakiet 10 spotkań 1260 zł
Bandażowanie stóp dzieci z instruktażem 60 zł
Taping dzieci – jedna okolica ciała 30 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – jedna okolica ciała 20 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – dwie okolice ciała 35 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – trzy (lub więcej) okolice ciała 45 zł
Taping dorośli – jedna okolica ciała 40 zł
Taping dorośli (z własnym plastrem) – jedna okolica ciała 30 zł

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) – diagnoza (3 spotkania + omówienie) 350 zł
Integracja sensoryczna (SI) – terapia 120 zł

Logopeda/Psycholog/Pedagog

Konsultacja (45 min) (log./psych./ped.) 160 zł
Wydanie opinii 100 zł
Terapia (45 min) 130 zł
Terapia – pakiet (10 spotkań) 1200 zł
Taping logopedyczny – dzieci 32 zł
Taping logopedyczny – dorośli 40 zł
Taping logopedyczny – instruktaż 60 zł
Elektrostymulacja (10 zabiegów) 500 zł

Otolaryngolog/Audiolog/Foniatra

Konsultacja lekarska (oto./audio./fon.) 170 zł
Audiometria tonalna 60 zł
Tympanometria 60 zł
Otoemisja 60 zł
ABR + opis 180 zł
Elektrody do ABR 40 zł

Pracownia protetyki słuchu

Dobór aparatów słuchowych w ramach dofinansowania z NFZ Według diagnozy
Dobór indywidualnych wkładek usznych w ramach dofinansowania z NFZ (różne rodzaje) 100 zł
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Według diagnozy
Inne usługi związane z użytkowaniem aparatów słuchowych Według diagnozy

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna (50 min) 200 zł

Regulatory funkcji MFS/Aparaty logopedyczne

Stymulator do nosa czasowo zawieszone
Stymulator do warg czasowo zawieszone
Aparat obciążający czasowo zawieszone
Aparat do leczenia zgryzu otwartego czasowo zawieszone
Relaksator mięśni czasowo zawieszone

NOWOŚĆ!!! Terapia ręki

Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicem (30 min.) 100 zł
Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicem i terapia dziecka (60 min.) 140 zł
Terapia (30 min.) 90 zł
Terapia (45 min.) 120 zł

Trening słuchowy Johansena

Pełna diagnoza (pierwsze badanie) 350 zł*
Płyta CD z zindywidualizowanym programem do pracy w domu 250 zł
Płyta CD z ogólnym programem do pracy w domu 200 zł
Diagnoza kontrolna pełna 240 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 180 zł
* Diagnoza wstępna, wywiad, test dychotyczny Johansena, badanie lateralizacji, audiometryczne badanie słuchu obejmujące badania monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)