Cennik

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego 350 zł
Diagnoza międzyetapowa uproszczona 200 zł
Terapia etap I  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 470 zł
Terapia etap II  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 460 zł
Terapia etap III  (płatne bezpośrednio do właściciela Platformy) 450 zł

Fizjoterapia

Konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej 200 zł
Rehabilitacja dzieci – pierwsza wizyta (45 min) 180 zł
Rehabilitacja dzieci – kolejna wizyta (45 min) 160 zł
Rehabilitacja dzieci – pakiet 10 spotkań 1460 zł
Bandażowanie stóp dzieci z instruktażem 80 zł
Taping dzieci – jedna okolica ciała 40 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – jedna okolica ciała 30 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – dwie okolice ciała 45 zł
Taping dzieci (z własnym plastrem) – trzy (lub więcej) okolice ciała 55 zł
Taping dorośli – jedna okolica ciała 50 zł
Taping dorośli (z własnym plastrem) – jedna okolica ciała 40 zł

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) – diagnoza (3 spotkania po 50 min + omówienie) 450 zł
Integracja sensoryczna (SI) – terapia (50 min) 150 zł

Logopeda/Psycholog/Pedagog

Konsultacja (45 min) (log./psych./ped.) 180 zł
Wydanie opinii 120 zł
Terapia (45 min) 150 zł
Terapia – pakiet (10 spotkań) 1400 zł
Zajęcia grupowe (1 spotkanie) 80 zł
Taping logopedyczny – dzieci 40 zł
Taping logopedyczny – dorośli 60 zł
Taping logopedyczny – instruktaż 70 zł
Elektrostymulacja (10 zabiegów) 500 zł

Otolaryngolog/Audiolog/Foniatra

Konsultacja lekarska (oto./audio./fon.) 200 zł
Audiometria tonalna 70 zł
Tympanometria 70 zł
Otoemisja 70 zł
ABR + opis 200 zł
Elektrody do ABR 50 zł

Pracownia protetyki słuchu

Dobór aparatów słuchowych w ramach dofinansowania z NFZ Według diagnozy
Dobór indywidualnych wkładek usznych w ramach dofinansowania z NFZ (różne rodzaje) 120 zł
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Według diagnozy
Inne usługi związane z użytkowaniem aparatów słuchowych Według diagnozy

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna (50 min) 220 zł

Regulatory funkcji MFS/Aparaty logopedyczne

Stymulator do nosa czasowo zawieszone
Stymulator do warg czasowo zawieszone
Aparat obciążający czasowo zawieszone
Aparat do leczenia zgryzu otwartego czasowo zawieszone
Relaksator mięśni czasowo zawieszone

Terapia ręki

Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicem (30 min.) 120 zł
Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicem i terapia dziecka (60 min.) 150 zł
Terapia (30 min.) 100 zł
Terapia (45 min.) 130 zł

Trening słuchowy Johansena

Pełna diagnoza (pierwsze badanie) 350 zł*
Płyta CD z zindywidualizowanym programem do pracy w domu 250 zł
Płyta CD z ogólnym programem do pracy w domu 200 zł
Diagnoza kontrolna pełna 240 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 180 zł
Wydanie opinii po diagnozie 120 zł
* Diagnoza wstępna, wywiad, test dychotyczny Johansena, badanie lateralizacji, audiometryczne badanie słuchu obejmujące badania monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)