Zajęcia grupowe pedagogiczne

GRUPA PEDAGOGICZNA „SŁUCH i MOWA” skierowana jest do dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia służą odkrywaniu możliwości, zasobów i potencjału uczestników. Pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości, samooceny, skupiają się na korzyściach własnego funkcjonowania. Zajęcia opierają się na wspólnej dyskusji, wymianie zdań na temat, który proponują sami uczestnicy. Zajęcia mają charakter integracyjny, twórczy, rozwojowy. Uczą akceptacji siebie i innych.