Pedagodzy

Agnieszka Karlińska

pedagog specjalny, pielęgniarka, terapeuta pedagogiczny, trener/wykładowca języka migowego

Jestem absolwentką APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna oraz UW ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.
Doświadczenie zdobywałam w placówkach oświatowych (szkolnictwo integracyjne) oraz medycznych, jak i organizacjach pozarządowych.
W pracy z dziećmi z ADHD, autyzmem/zespołem Aspergera, FAS, zespołami genetycznymi i o zróżnicowanych możliwościach percepcyjnych wykorzystuję różnorodne metody, w tym język migowy (SJM), którym posługuję się biegle oraz Makaton.
Prowadziłam projekt badawczy dotyczący sposobu wspomagania edukacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w oparciu o język migowy oraz koordynowałam program medyczny w organizacji pozarządowej, zajmujący się dziećmi z zespołem Aspergera. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, aby móc dotrzeć do dzieci z wadami wieku rozwojowego i je wspierać.

Beata Kowalska

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI

Jestem absolwentką WSPS im M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna, surdopedagogika. Pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, dlatego wiem, jakie wyzwania stoją przed dziećmi. Zajmuję się również terapią dzieci z autyzmem. Jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, terapeutą SI i bilateralnej integracji – program szkolny. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w poszukiwaniu metod i form wspierania dzieci w rozwoju. W Poradni prowadzę zajęcia z dziećmi z zakresu wieku rozwojowego. Moim celem są działania, które pozwolą dzieciom sprostać wymaganiom szkolnym na miarę ich możliwości.

Agnieszka Majerowicz

pedagog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Agnieszka Urbańska

logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Humanistycznego w zakresie logopedii oraz surdologopedii w Lublinie.
Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej II stopnia – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej oraz certyfikat Szkolenia Growth through Play System ST 2 – kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia terapii GPS dzieci w spektrum autyzmu.
Doświadczenie zdobyła w placówkach oświatowych (szkolnictwo integracyjne, szkolnictwo specjalne) oraz medycznych, pracując wiele lat w Punkcie Konsultacyjnym IFPS oraz w Światowym Centrum Słuchu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Klinika Rehabilitacji.
Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy, słuchu, terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, a także dotyczących zaburzeń artykulacji i płynności mowy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami, nauczycielami m.in: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prowadząc zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu logopedii – przedmiot surdologopedia.

Gabriela Włastowska

pedagog specjalny, surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w edukacji. Moją specjalnością jest edukacja dzieci niesłyszących. Potrafię biegle rozmawiać w języku migowym.

Emilia Wróblewska

pedagog, logopeda

Jestem absolwentką studiów surdopedagogicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam również studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie studiuję Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych w prywatnych i państwowych, ale również na praktykach uniwersyteckich w szpitalach na oddziałach: neurologicznym, neonatologicznym, psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Cały czas się doszkalam, dlatego uczęszczam na zajęcia PJM- poz. A1. Dobro pacjenta jest dla mnie kwestią nadrzędną. W pracy z drugim człowiekiem najbardziej cenie sobie miłą atmosferę i relację w triadzie: rodzic-terapeuta- dziecko, opartej na wzajemnym zaufaniu – bez której efektywna terapia logopedyczna nie jest możliwa. Dodatkowo pracuję jako surdologopeda w OSWG w Warszawie i zajmuję się terapią młodzieży z wadami słuchu. Poza pracą uwielbiam fitness, teatr i muzykę.