Pedagodzy

Maria Chróścicka

surdopedagog

Jestem surdopedagogiem z wieloletnią praktyką. Absolwentka WSPS oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę pedagogiczną.

Beata Kowalska

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI

Jestem absolwentką WSPS im M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna, surdopedagogika. Pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, dlatego wiem, jakie wyzwania stoją przed dziećmi. Zajmuję się również terapią dzieci z autyzmem. Jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, terapeutą SI i bilateralnej integracji – program szkolny. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w poszukiwaniu metod i form wspierania dzieci w rozwoju. W Poradni prowadzę zajęcia z dziećmi z zakresu wieku rozwojowego. Moim celem są działania, które pozwolą dzieciom sprostać wymaganiom szkolnym na miarę ich możliwości.

Agnieszka Majerowicz

pedagog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Agnieszka Urbańska

logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Humanistycznego w zakresie logopedii oraz surdologopedii w Lublinie.
Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej II stopnia – Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej oraz certyfikat Szkolenia Growth through Play System ST 2 – kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia terapii GPS dzieci w spektrum autyzmu.
Doświadczenie zdobyła w placówkach oświatowych (szkolnictwo integracyjne, szkolnictwo specjalne) oraz medycznych, pracując wiele lat w Punkcie Konsultacyjnym IFPS oraz w Światowym Centrum Słuchu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Klinika Rehabilitacji.
Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy, słuchu, terapii dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, a także dotyczących zaburzeń artykulacji i płynności mowy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami, nauczycielami m.in: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prowadząc zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu logopedii – przedmiot surdologopedia.

Gabriela Włastowska

pedagog specjalny, surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w edukacji. Moją specjalnością jest edukacja dzieci niesłyszących. Potrafię biegle rozmawiać w języku migowym.