Pedagodzy

Beata Kowalska

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI

Jestem absolwentką WSPS im M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna, surdopedagogika. Pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, dlatego wiem, jakie wyzwania stoją przed dziećmi. Zajmuję się również terapią dzieci z autyzmem. Jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, terapeutą SI i bilateralnej integracji – program szkolny. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w poszukiwaniu metod i form wspierania dzieci w rozwoju. W Poradni prowadzę zajęcia z dziećmi z zakresu wieku rozwojowego. Moim celem są działania, które pozwolą dzieciom sprostać wymaganiom szkolnym na miarę ich możliwości.

Agnieszka Majerowicz

pedagog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Gabriela Włastowska

pedagog specjalny, surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w edukacji. Moją specjalnością jest edukacja dzieci niesłyszących. Potrafię biegle rozmawiać w języku migowym.

Ewelina Woźniak

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej – studia drugiego stopnia magisterskie surdopedagogika z terapią pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu-NLU o kierunku edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w Instytucie Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży jako surdopedagog i oligofrenopedagog. Jestem, także w trakcie studiów z psychologii na specjalności psychologia kliniczna.