Pedagodzy

Agnieszka Karlińska

pedagog specjalny, pielęgniarka, terapeuta pedagogiczny, trener/wykładowca języka migowego

Jestem absolwentką APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna oraz UW ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.
Doświadczenie zdobywałam w placówkach oświatowych (szkolnictwo integracyjne) oraz medycznych, jak i organizacjach pozarządowych.
W pracy z dziećmi z ADHD, autyzmem/zespołem Aspergera, FAS, zespołami genetycznymi i o zróżnicowanych możliwościach percepcyjnych wykorzystuję różnorodne metody, w tym język migowy (SJM), którym posługuję się biegle oraz Makaton.
Prowadziłam projekt badawczy dotyczący sposobu wspomagania edukacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w oparciu o język migowy oraz koordynowałam program medyczny w organizacji pozarządowej, zajmujący się dziećmi z zespołem Aspergera. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, aby móc dotrzeć do dzieci z wadami wieku rozwojowego i je wspierać.

Beata Kowalska

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI

Jestem absolwentką WSPS im M. Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnością pedagogika specjalna, surdopedagogika. Pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, dlatego wiem, jakie wyzwania stoją przed dziećmi. Zajmuję się również terapią dzieci z autyzmem. Jestem terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, terapeutą SI i bilateralnej integracji – program szkolny. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń w poszukiwaniu metod i form wspierania dzieci w rozwoju. W Poradni prowadzę zajęcia z dziećmi z zakresu wieku rozwojowego. Moim celem są działania, które pozwolą dzieciom sprostać wymaganiom szkolnym na miarę ich możliwości.

Agnieszka Majerowicz

pedagog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych – dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Gabriela Włastowska

pedagog specjalny, surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w edukacji. Moją specjalnością jest edukacja dzieci niesłyszących. Potrafię biegle rozmawiać w języku migowym.