Diagnoza integracji sensorycznej

W naszej placówce można przeprowadzić profesjonalną diagnozę oraz terapię Integracji Sensorycznej. Na pełną diagnozę składają się cztery spotkania, podczas których przeprowadzony jest szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, odbywają się następnie próby kliniczne – badanie i obserwacja aktywności dziecka w warunkach swobodnej zabawy. U dzieci powyżej 4 r. ż. badanie pogłębione jest o Testy południowo-kalifornijskie, które pomagają w określeniu profilu dojrzałości zmysłów oraz ich integracji. Czwarte spotkanie to omówienie wyników testów i badania. Rodzice/opiekunowie otrzymują pisemny opis wyników diagnozy wraz z ramowym programem terapii oraz zaleceniami do pracy w domu.

Na podstawie diagnozy prowadzimy specjalistyczną terapię Integracji Sensorycznej.