Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Słuchu I Mowy (2300)

Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych świadczy usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Słuchu i Mowy z kodem poradni (2300) przykładowe rozpoznanie ICD-10: H93.2inne zaburzenia percepcji słuchowej

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad Pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – Rehabilitacja Słuchu i Mowy mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

  1. otolaryngologicznej;
  2. otolaryngologicznej dziecięcej;
  3. audiologii i foniatrii;
  4. audiologicznej;
  5. foniatrycznej;
  6. neurologicznej;
  7. rehabilitacyjnej.