Poradnia Psychologiczna, kod poradni (1790)

W Poradni Psychologicznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu dokonania zapisu do Poradni Psychologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej Psychologicznej (1790) z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Przykładowe rozpoznania:

F40-F48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem

F50-F59 – zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69 – zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F90-F98 – zaburzenia zachowania emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Proponujemy by na skierowaniu była adnotacja „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebna jest wizyta kontrolna.

W ramach Poradni Psychologicznej realizowane są następujące świadczenia:

  • porada psychologiczna diagnostyczna,
  • porada psychologiczna,
  • sesja psychoterapii indywidualnej,
  • sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik),
  • sesja psychoterapii grupowej (uczestnik),
  • sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik).

Jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej, w ramach świadczeń sprawozdawanych: F40-F69 oraz F90-F98.