Nasza historia -

Nasza historia

W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się w Polsce ruch społeczny niesłyszących. Przed II wojną światową działało w Polsce kilkanaście regionalnych organizacji. Dążąc do zjednoczenia społecznego ruchu, powołały one w 1925 roku Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych.

Po wojnie, w 1946 roku, działacze Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych powołali jedną ogólnopolską organizację pod nazwą Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. Od 1955 roku działa pod nazwą Polski Związek Głuchych.

W 1962 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych podjął decyzję sukcesywnego tworzenia sieci placówek rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. W chwili obecnej w Polsce działa 25 Poradni.

Poradnia w Warszawie powstała 1 października 1963 roku. Jest niepubliczną placówką służby zdrowia, dostępną dla każdego Pacjenta. Zapewnia kompleksową rehabilitację w zakresie słuchu i mowy.

Z dniem 01.01.2014 r. Poradnia przekształciła się w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych, będące przedsiębiorstwem podlegającym pod Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Martę Wojcieszak-Paluch. Od dnia 6 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu, obecnie jest nim Pani Brygida Kotyniewicz.