Ośrodki Rehabilitacji Dziennej -

Ośrodki Rehabilitacji Dziennej

Jak zostać pacjentem - NFZ

Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych świadczy usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. W ramach tego kontraktu realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci z zaburzonym lub nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, z uszkodzonym narządem słuchu (niedosłuch od stopnia umiarkowanego po głęboki), dzieci z zaburzeniami mowy oraz wszelkimi sprzężeniami związanymi z zespołami genetycznymi, metabolicznymi lub niezdefiniowanymi. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz rehabilitację ruchową z wykorzystaniem m.in. metod: NDT Bobath, Vojty, PNF, SI. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz w jej trakcie konieczna jest konsultacja i wizyty kontrolne u lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, którzy przyjmują na terenie Centrum.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

1) neonatologicznej;
2) rehabilitacyjnej;
3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
4) neurologicznej;
5) reumatologicznej;
6) chirurgii dziecięcej;
7) endokrynologii dziecięcej;
8) diabetologii dziecięcej lub
9) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacja Słuchu i Mowy
Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad Pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu. Rehabilitację realizujemy poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - Rehabilitacja Słuchu i Mowy mogą wystawić lekarze pracujący w następujących poradniach specjalistycznych:

1) otolaryngologicznej;
2) otolaryngologicznej dziecięcej;
3) audiologii i foniatrii;
4) audiologicznej;
5) foniatrycznej;
6) neurologicznej;
7) rehabilitacyjnej.