Pedagodzy -

Pedagodzy

Kadra > Specjaliści

Maria Chróścicka

surdopedagog

Jestem surdopedagogiem z wieloletnią praktyką. Absolwentka WSPS oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę pedagogiczną.

Karolina Kuczyńska

pedagog specjalny

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalizacji Surdopedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna oraz studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Ogólna ze specjalizacji Pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Między czasie wzbogacałam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących Autyzmu, trudnych zachowań dzieci, sensoplastyki, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych itp. Interesuję się metodą Marii Montessorii, która jest dla mnie inspiracją do poszczególnych działań dydaktycznych. Pracowałam jako nauczyciel indywidualny oraz terapeuta w House of Montessori. W wolnym czasie chętnie rysuję oraz czytam książki.

Izabela Rojek

surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna – Surdopedagogika oraz studiów drugiego stopnia: Pedagogika – Logopedia.
W Poradni prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu Surdopedagogiki oraz Logopedii.
Interesuję się całościowym podejściem do rozwoju dziecka. Obecnie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach (m. in. z zakresu terapii ręki, symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania oraz sensoplastyki).