Pedagodzy -

Pedagodzy

Kadra > Specjaliści

Maria Chróścicka

surdopedagog

Jestem surdopedagogiem z wieloletnią praktyką. Absolwentka WSPS oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę pedagogiczną.

Karolina Kuczyńska

pedagog specjalny

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalizacji Surdopedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna oraz studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Ogólna ze specjalizacji Pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Między czasie wzbogacałam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących Autyzmu, trudnych zachowań dzieci, sensoplastyki, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych itp. Interesuję się metodą Marii Montessorii, która jest dla mnie inspiracją do poszczególnych działań dydaktycznych. Pracowałam jako nauczyciel indywidualny oraz terapeuta w House of Montessori. W wolnym czasie chętnie rysuję oraz czytam książki.

Agnieszka Majerowicz

pedagog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Izabela Rojek

surdopedagog

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna – Surdopedagogika oraz studiów drugiego stopnia: Pedagogika – Logopedia.
W Poradni prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu Surdopedagogiki oraz Logopedii.
Interesuję się całościowym podejściem do rozwoju dziecka. Obecnie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach (m. in. z zakresu terapii ręki, symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania oraz sensoplastyki).

Paulina Wysocka

surdopedagog

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalizacją Surdopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalizacją Terapia pedagogiczna. Pracuję w przedszkolu z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi. Przez okres studiów zdobywałam potrzebne doświadczenie na praktykach wyjazdowych w wielu miejscach w Polsce: Wejherowo, Szczecin, Bydgoszcz. Odbyłam wolontariat na turnusie rehabilitacyjnym w Międzynarodowym Centrum Rehabilitacji w Łebie. Każdy dzień spędzony z dziećmi traktuję jako możliwość rozwoju. W swojej pracy kieruję się podejściem Janusza Korczaka.