Pedagodzy -

Pedagodzy

Kadra > Specjaliści

Monika Bujak

pedagog specjalny

Ukończyłam Pedagogikę Specjalną oraz Wczesną Interwencję na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskałam również kwalifikację z zakresu Oligofrenopedagogiki. Jestem również słuchaczem studiów podyplomowych z SURDOPEDAGOGI. Od kilku lat pracuje z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami rozwoju, Zespołem Aspergera, ADHD, dysleksją, trudnościami z pisaniem i czytaniem oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki. Doświadczenie zdobyłam podczas pracy w Fundacji Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO, Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku”, 2–letniego stażu w Fundacji Synapsis, stażu w przedszkolu Synapsis oraz Przedszkolu Specjalnym nr 213 i 393, a także prowadząc terapię pedagogiczną w gabinecie „Linia Zdrowia”. Pracowałam również jako nauczyciel indywidualny i terapeuta wczesnego wspomagania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji Nasza Szkoła Stowarzyszenia Po Pierwsze Rodzina. Swój warsztat pracy poszerzałam również na różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach. Prywatnie jest miłośniczką muzyki oraz dobrej książki i spacerów.

Maria Chróścicka

surdopedagog

Jestem surdopedagogiem z wieloletnią praktyką. Absolwentka WSPS oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W Poradni prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę pedagogiczną.

Izabela Rojek

surdopedagog

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna-surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna. Obecnie pracuję w państwowym przedszkolu jako nauczyciel wspomagający, a także kończę studia na kierunku pedagogika-logopedia. Interesuję się rozwojem dziecka w szczególności mowy. W wolnym czasie czytam książki oraz chodzę na długie spacery.