Psycholodzy -

Psycholodzy

Kadra > Specjaliści

Marcin Król

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoje wykształcenie zdobyłem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskując magisterium na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i 2 letnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Poddaje swoją pracę stałej superwizji.
Doświadczenie jako psycholog zdobywałem w różnych placówkach w Warszawie i okolicach tj.: poradnia zdrowia psychicznego, dom pomocy społecznej, środowiskowy domu samopomocy typu a. W trakcie swojej pracy zajmowałem się terapią indywidualną, grupową i psychoedukacją. Pracuję z starszymi dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Do tej pory pomagałem osobom cierpiącym z powodu lęku, depresji, nieumiejętności radzenia sobie ze złością i problemów w relacjach intymnych lub zawodowych. W pracy dążę do stworzenia bezpiecznych warunków będących bazą do otwierania się i mierzenia z przyczynami cierpienia i braku satysfakcji. Zachęcam do przeciwstawienia się nawykom, które blokują rozwój i osobisty potencjał.
Pracuję przede wszystkim w podejściu psychodynamicznym, ale korzystam również z dorobku innych nurtów. Osobiście bardzo doceniam i praktykuję założenia mindfullness, czyli treningu uważności i koncentracji na bieżącym doświadczeniu. Te istotne, z mojego punktu widzenia, elementy wprowadzam do pracy podczas sesji.
Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) prowadzonym między innymi przez Jon'a Frederickson'a i innych przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Kamila Sachanowska-Święch

psycholog

Psycholog, ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Trenerską i Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie na stanowisku psychologa. W Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu współprowadzi sesje psychoterapii grupowej dla rodziców. Obecnie uczestniczy w Studium Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie i w Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie.

Katarzyna Sadowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Jolanta Tryfon

neuropsycholog, psycholog kliniczny

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Od 1999 roku pracuję w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie jako neuropsycholog dziecięcy.
Zajmuję się diagnostyką kliniczną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci od okresu niemowlęcego od wieku szkolnego.
Zajmuję się też diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych po udarach, po uszkodzeniach mózgu, przy podejrzeniu zespołów otępiennych, przy zaburzeniach emocjonalnych, np. w depresji.
Współpracuję z lekarzami neurologami, psychiatrami oraz logopedami.

Aleksandra Wakuła

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kardynała im. Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe z profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem na ostatnim roku studiów logopedycznych na akademii Pedagogiki Specjalnej.
Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami, nieprzerwanie czerpiąc wielką radość i satysfakcję ze swej pracy. W obszarze moich głównych zainteresowań znajduje się neurobiologia, wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci oraz praca z rodziną w żałobie.