Psycholodzy -

Psycholodzy

Kadra > Specjaliści

Katarzyna Kaczmarska

psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii UW. Świadczę usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa psychologicznego od ponad 12 lat. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży w zakresie: trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, rehabilitacji funkcji poznawczych, pracy z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego), pracy z dziećmi z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, oraz trening umiejętności społecznych.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Aneta Pękała

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką i psychologiem – absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kompetencje terapeutyczne uzyskałam podczas 4 – letniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Integralnym Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Punkcie Konsultacyjnym i Gabinecie Stowarzyszenia PRO, Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia, w Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz na jednym z Oddziałów Psychiatrycznych w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Obecnie pracuję w Gabinecie Dobre Więzi.
W trakcie swojej pracy zajmowałam się psychoterapią indywidualną, grupową, konsultacjami oraz interwencją kryzysową. Od kliku lat pracuję z grupami realizując m.in. autorskie warsztaty Pracy ze snami, prowadząc lub współprowadząc treningi, grupy rozwojowe.
W pracy psychoterapeutycznej najważniejsze jest dla mnie stworzenie warunków i relacji, która umożliwia odkrycie, poznanie i zrozumienie prawdziwego siebie. To prowadzi, według mnie, do prawdziwie satysfakcjonującego życia i pomaga rozwiązać trudności.
Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą, którzy doświadczają kryzysów emocjonalnych i osobistych, lęków, depresji, nie radzą sobie w sytuacji rozstania, rozwodu, separacji, utraciły bliską osobę, przeżywają trudności zawodowe, zmagają się z natręctwami.

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Katarzyna Sadowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Jolanta Tryfon

neuropsycholog, psycholog kliniczny

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Od 1999 roku pracuję w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie jako neuropsycholog dziecięcy.
Zajmuję się diagnostyką kliniczną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci od okresu niemowlęcego od wieku szkolnego.
Zajmuję się też diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych po udarach, po uszkodzeniach mózgu, przy podejrzeniu zespołów otępiennych, przy zaburzeniach emocjonalnych, np. w depresji.
Współpracuję z lekarzami neurologami, psychiatrami oraz logopedami.