Psycholodzy/Psychoterapeuci -

Psycholodzy/Psychoterapeuci

Kadra > Specjaliści

Katarzyna Kaczmarska

psycholog

Jestem psychologiem dziecięcym, absolwentką Wydziału Psychologii UW. Świadczę usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa psychologicznego od ponad 12 lat. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży w zakresie: trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, rehabilitacji funkcji poznawczych, pracy z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego), pracy z dziećmi z wadą słuchu i z innymi problemami rozwojowymi. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, oraz trening umiejętności społecznych.

Agnieszka Majerowicz

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję z dziećmi od 12 lat i robię to z nieustającą przyjemnością. Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi we wczesnych okresach rozwojowych - dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością (z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego).

Beata Radziszewska-Sławińska

psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, spełnienia i satysfakcji. Chętnie uczę się nowych rzeczy i zdobywam nowe doświadczenia, a praca z dzieckiem to udział w wielkim odkrywaniu świata, którego dokonuje każdy mały człowiek. Każde dziecko jest wspaniałe, z ogromnym potencjałem potrzebującym indywidualnego podejścia.

Katarzyna Sadowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność psychoterapia i specjalność psychologia kliniczna dziecka). Ukończyłam podyplomowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Bielańskim, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Obecnie pracuję również jako neuropsycholog na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zajmuję się diagnozą i psychoterapią. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obrazu własnego ciała. Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów osobistych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych dzieci i młodzieży.

Izabela Szwarocka

psychoterapeuta

Z zawodu jestem psychologiem i psychoterapeutą. Uzyskałam certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam też szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego. Moją pasją jest słuchanie muzyki klasycznej. Uwielbiam pływanie, zwiedzanie Polski i świata. Ciekawią mnie ludzie: to, co myślą, co jest dla nich ważne. Po pracy nie zajmuję się psychologią, tzn. nie analizuję zachowań innych osób. W pracy towarzyszę pacjentom najlepiej jak potrafię; wierzę w ich zasoby, siłę, odpowiedzialność i staram się pomagać we wzmacnianiu integralności i dojrzałości.

Jolanta Tryfon

neuropsycholog, psycholog kliniczny

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie psychologii klinicznej i neuropsychologii. Od 1999 roku pracuję w Klinice Neurologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie jako neuropsycholog dziecięcy.
Zajmuję się diagnostyką kliniczną zaburzeń neurorozwojowych u dzieci od okresu niemowlęcego od wieku szkolnego.
Zajmuję się też diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych po udarach, po uszkodzeniach mózgu, przy podejrzeniu zespołów otępiennych, przy zaburzeniach emocjonalnych, np. w depresji.
Współpracuję z lekarzami neurologami, psychiatrami oraz logopedami.

Agnieszka Zasim

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką i psychologiem. Ukończyłam psychologię wspierania rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym (Gestalt) w Szkole Gestalt w Warszawie. Odbyłam również Staż – Roczny Program Rozwoju Osobistego, który realizowałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Z wykształcenia jestem także psychopedagogiem kreatywności.
Doświadczenie zdobywałam współpracując z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie zajmowałam się profilaktyką zdrowia psychicznego we współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, a także ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Fundacją Masculinum, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Świetlicą Środowiskową, Liceum Ogólnokształcącym oraz szkołami prywatnymi.
W procesie terapeutycznym wspieram dorosłych oraz młodzież. Często pracuję z osobami, które przeżywają kryzys emocjonalny, zmagają się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, przeżywają zagubienie, nadmierny stres, poczucie braku sensu życia, depresję, lęki czy trudności relacyjne i kryzysy osobiste, a także z osobami, które pragną po prostu się rozwijać.
Psychoterapię widzę jako spotkanie, które zapewnia wsparcie i pomaga klientowi zbliżyć się do życia w zgodzie ze sobą, ze swoimi potrzebami.