08 marzec 2022 roku

W naszej placówce prowadzimy rehabilitację niemowląt i dzieci. Przyjmujemy małych pacjentów z opóźnionym rozwojem ruchowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami postawy, zaburzeniami Integracji Sensorycznej i towarzyszącymi im dysfunkcjami rozwoju, z chorobami przewlekłymi, wadami wrodzonymi i nabytymi, min. z wadami słuchu, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, autyzmem oraz wszelkimi innymi schorzeniami wymagającymi pomocy i rehabilitacji w procesie normalizacji i stymulacji prawidłowego lub  zbliżonego do prawidłowego poziomu rozwoju. Zapraszamy w ramach wizyt komercyjnych i kontraktu z NFZ. Informacje i zapisy w Sekretariacie medycznym tel. 883 359 594.