26 września 2023 roku

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia możliwości sprawnego kontaktu telefonicznego z rejestracją naszej placówki, unowocześniamy nasz system telefonicznej obsługi zgłoszeń Pacjentów. Od dnia 26.09.2023 uruchamiamy dla Państwa nowy numer kontaktowy do naszej rejestracji: 22 150 25 25.

Informujemy także, że dotychczasowe numery kontaktowe zostaną wygaszone, wszelkie zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować na nowy numer kontaktowy. Osoby głuche zapraszamy do kontaktu w formie sms pod nr telefonu 883 359 594.

Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana zostanie przyjęta przez Państwa ze zrozumieniem i pozwoli na bardziej efektywną komunikację z nami, umożliwiając sprawniejsze załatwienie sprawy i uzyskanie niezbędnych informacji.

13 września 2023 roku

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia możliwości sprawnego kontaktu telefonicznego z rejestracją naszej placówki, planujemy unowocześnienie naszego systemu telefonicznej obsługi zgłoszeń Pacjentów. Dlatego od dnia 26.09.2023 r. uruchamiamy dla Państwa nowy numer kontaktowy do naszej rejestracji: 22 150 25 25.

Informujemy, że od dnia 26.09.2023 r. kontakt telefoniczny z naszą rejestracją będzie możliwy wyłącznie pod nowym numerem telefonu, a dotychczasowe numery kontaktowe zostaną wygaszone. Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana zostanie przyjęta przez Państwa ze zrozumieniem i pozwoli na bardziej efektywną komunikację z nami, umożliwiając sprawniejsze załatwienie sprawy i uzyskanie niezbędnych informacji.

1 września 2023 roku

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie (CEMN) Polskiego Związku Głuchych, która koncentruje się wokół zarówno kształcenia polskiego języka migowego jako języka obcego, jak również tłumaczeniu z/na polski język migowy, a w szczególności na:

  • kursach języka migowego na wszystkich poziomach zaawansowania
  • kursach polskiego języka migowego online lub stacjonarnie
  • szkoleniach i warsztatach o Kulturze Głuchych
  • szkoleniach i seminariach dla tłumaczy i lektorów polskiego języka migowego
  • szkoleniach z obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu: dostępność informacyjno-komunikacyjna
  • szkoleniach z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna
  • tłumaczeniach dokumentów/filmów/stron internetowych/nagrań audio na polski język migowy
  • tłumaczeniach na żywo: wykłady i konferencje naukowe, wydarzenia o charakterze kulturalnym, tłumaczenia z zakresu szerokorozumianej współpracy z instytucjami publicznymi i biznesowymi, webinaria, spotkania formalne i nieformalne
  • certyfikacji tłumaczy polskiego języka migowego.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.cemn.pzg.org.pl, lub do kontaktu pod adresem e-mail: cemn@pzg.org.pl, nr telefonu: +48 668 429 233.

Serdecznie zapraszamy!